Konkurss

Teenuse kirjeldus

Täisotsing on töötaja otsing avaliku konkursi kaudu, mille tulemusel esitatakse kliendile 3-5 kandidaati ametikohale, mis kestab 4-6 nädalat.

Otsinguprotsess

 • lähteülesande püstitamine koos kliendiga
 • meediaplaani koostamine ja selle elluviimine (kuulutamine)
 • CV-de kogumine ja analüüs
 • eelvalik kandidaatidest
 • kandidaatide hindamine (intervjuud ja testid)
 • taustauuring
 • kandidaatide esitlemine
 • kliendipoolne valiku tegemine
 • kliendi konsulteerimine
 • garantiiperioodi jooksul inimese tulemuslikkuse jälgimine

Garantii

 • tagab Kliendile täiendava tasuta (v.a. kuulutused) konkursi ja kandidaadid, juhul kui valitud kandidaadiga katkestatakse töösuhe või ta lahkub omal algatusel  enne garantiiperioodi lõppu. Garantii antakse 4-6 kuud sõltuvalt ametikohast 

Küsi pakkumist!