Kompetentside hindamine

Organisatsioonid otsivad jätkuvalt viise, kuidas teha paremaid otsuseid värvatavate ning edutatavate kohta eesmärgiga vähendada (vale) personalivaliku ja edutamise riske ja kindlustada, et üksikisiku pingutused oleksid vastavuses organisatsiooni eesmärkidega. Kompetentside hindamist kasutatakse nii personalivalikul sobivuse selgitamiseks kui ka inimese või organisatsiooni arengupotentsiaali ja –vajaduse kaardistamiseks. See on oluline tööriist personaliplaneerimisel, talendijuhtimise programmi toetamisel ja juhtimise hindamisel.

Hindamise tulemuseks on analüüs inimese hindamise eesmärgile olulistest isiksuse omadustest, käitumismustritest, võimekusest, meeskonnatöö oskustest jm ning nende avaldumisest võrreldes ametikohale vajalike kompetentsidega
  • Loome kompetentsimudeli, mis on hindamisteenuse kujundamise aluseks.
  • Valime sobivad hindamismeetodid- testid, küsimustikud, intervjuuvormi ning viime läbi hindamise.
  • Koostame hindamistulemuste alusel analüüsi olulistest isiksuse omadustest, käitumismustritest, võimekusest, meeskonnatöö oskustest jm ning nende avaldumisest võrreldes ametikohale vajalike kompetentsidega.
Hindamise meetoditena kasutame intervjuud, küsimustikke ja teste, käitumisülesandeid ja taustauuringuid, lisaks esseesid, grupitöid ja teisi ülesandeid. Hindamisele kuluv aeg sõltub hindamismeetodite hulgast ja iseloomust.


Küsi pakkumist!