Juhtkonna audit

Muutuste edukas elluviimine nõuab teadmisi ja õigeid valikuid. Juhtkonna audit on diagnostiline vahend, mille abil selgitada välja muutuste läbiviimiseks vajalik olemasolev potentsiaal ning selle analüüsi alusel luua plaanid edasisteks tegevusteks.

Juhtkonna audit viiakse läbi eesmärgiga uurida organisatsiooni või selle ühte osa, et identifitseerida juhtimisest ning võtmeisikutest tulenevad probleemid, et leida võimalusi nendega toimetulemiseks.

Juhtkonna auditi protsessi käigus analüüsime juhtimist, võtmeisikute tööalaseid kompetentse ning pühendumust firma edu nimel.

Juhtkonna auditit võib teostada kogu ettevõtte, selle osa, tütarettevõttes toimuva uurimiseks või ka firma ülevõtmise korral nii kodu- kui välismaal.


Küsi pakkumist!