DiSC koolitused

DiSC käitumistesti baasil läbiviidav meeskonnatöö analüüs võimaldab selgitada iga meeskonnaliikme rolli, parandada liimete arusaamist enda rollist ning selgitada meeskonnast puuduolevad vajalikud rollid.

Koolituse tulemusel on võimalik kiirendada meeskonna arengut ja teha ettevalmistusi vajalike muudatuste läbiviimiseks, vähendada konflikte ja kokkuvõttes tõsta meeskonnatöö edukust.

DiSC tõhusa arendus- ja õppevahendina on kasutusel üle 80 riigis. Selle hindamisvahendi abil  saab efektiivselt täiustada suhtlemisoskust, juhtimisoskusi, töö efektiivsust, meeskonnatööd jm oskusi, aga ka hinnata inimese käitumisprofiili alusel tema sobivust meeskonda, luua parim sisseelamisprogramm, leida motivaatorid jpm.

DiSC koolituste aluseks on käitumisprofiili küsimustike täitmine, millele järgneb sobiv koolitus või arendustegevus. 

DiSC võimaldab
- Kasvatada eneseteadlikkust- mis motiveerib, loob pingeid, reageeringud konfliktidele, probleemilahendusoskus
- Hõlbustada meeskonnatööd ja luua paremaid meeskonnasiseseid suhteid
- Arendada müügioskusi läbi kliendi DiSC stiili identifitseerimise ja toimimise sellele vastavalt
- Arendada juhtimisoskusi läbi töötajate ja meeskonnaliikmete profiilide käitumiskalduvuste ja prioriteetidest arusaamise

Meie meeskonna DiSC sertifitseeritud konsultandid on:
Igor Päss
Pille Päss
Reet Kaarelson
Inga Pillet

Küsi pakkumist!