Ariko Reserv

Ariko Reserv on ettevõtetele partneriks personaliotsingutel, kompetentside hindamisel ja konsulteerimisel alates 1991 aastast. Meie teenused võimaldavad
- leida teile sobivaid võtmeisikuid nii avaliku konkursi, sihtotsingu kui kombineeritud meetoditega
- tõhustada personalitöö protsesse- värbamist mõistliku kiiruse ja kvaliteetse tulemusega, talentide leidmist, personali planeerimist jmt
- hallata ning vähendada personaliga liituvaid riske läbi kompetentside hindamise ning nende arendamise

Meie personaliotsingu konsultandid on juhtide ja spetsialistide leidmisele, hindamisele ja arendamisele pühendunud asjatundjad. Meil on pikaajalised kogemused inimressursside hindamisest ja valikust, oskused konsulteerida ettevõtteid personalivaliku ja arendamise vallas, teadmised töö- ja palgaturu olukorrast ning muutustest nendes.

Ariko Reservi lähenemine personaliotsingule, kompetentside hindamisele ja arendamisele tähendab tänapäevaseid meetodeid otsimiskanalite, kontaktivõrgustike, hindamisviiside ja –vahendite osas, vilumust nende kasutamisel ja avatust uute suundade vastu.

Hindame kõrgelt eetilisi tõekspidamisi ja sellekohast käitumist, peame kinni heast äritavast ning kohtleme kõiki kliente ja kandidaate võrdsete ja olulistena.