Intervjueerimine

Tulemuslik intervjueerimine

Millest lähtuda intervjuud ette valmistades? Mida täpselt küsida? Mida mitte küsida? Prooviintervjuu läbiviimine.

Arenguvestluste läbiviimine

Milleks arenguvestlust läbi viia? Mida vestluse käigus käsitleda? Kuidas on töötaja arengut selle vestluse tulemusel võimalik kiirendada? Harjutame suhtlemist, juhtimist ja arenguvestluste sisu kokkupanekut.Küsi pakkumist!